Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

Ako zaregistrovať a získať cz doménu?

Doména cz je národná doména Českej republiky a správcom tejto domény je združenie CZ.NIC z.s.p.o. (ďalej len CZ.NIC), ktoré administruje domény prostredníctvom akreditovaných registrátorov. Domény cz je možné registrovať a predlžovať až na 10 rokov. Výsledná cena je daná násobkom ročného udržiavacieho poplatku.

Registrácia domény sa vykonáva prostredníctvom registrátora cz domén, ktorému musí žiadateľ o doménové meno poskytnúť súhlas s aktuálne platnými podmienkami registrácie združenia CZ.NIC. Za súhlas s podmienkami registrácie sa považuje podanie objednávky na registráciu doménového mena, alebo zaplatenie ceny za registráciu doménu, prípadne služby s ňou spojenou, alebo začatie používania domény jej držiteľom. Následne registrátor zaregistruje doménu a žiadateľ sa stáva jej vlastníkom, resp. držiteľom.

K cz doméne sú pridané dva kontakty v úlohách:

Vlastník - držiteľ (majiteľ) domény. Osoba, na ktorú je doména zaregistrévaná a ktorá autorizuje zmeny a prevod domény.

Administrátor - osoba, ktorá spravuje doménu pre vlastníka (mala by sa vyznať v problematike domén). Administrátor má takmer rovnaké práva ako vlastník domény.

Uskutočňovanie zmien v kontaktných údajoch, subjektoch alebo doménových menách sa riadi pravidlami CZ.NIC, podľa ktorých môže zmenu údajov inicializovať ktokoľvek. Vykonanie samotnej zmeny však musí byť potrvdené oprávnenou osobou niektorým z nasledovných spôsobov:

1. Notársky overeným podpisom
2. Heslom ku kontaktu
3. Digitálne podpísaným emailom - PGP
4. Kliknutím na link zaslaný na emailovú adresu kontaktu
5. Podpisom (neovereným)

Detailné informácie o zmene údajov nájdete na stránke správcu cz domén CZ.NIC.

Pri zmene registrátora u cz domény nie je nutné predlžovať jej platnosť ako je to pri nadnárodných alebo eu doménach.