Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

Ako zaregistrovať a získať sk doménu?

Aby ste sa mohli stať vlastníkom sk domény, musíte mať uzavretú rámcovú zmluvu s SK-NIC - centrálnym registrátorom sk domén (ďalej len SK-NIC) a získať od neho vlastný identifikátor potrebný k registrácii domén.

Podľa pravidiel SK-NIC, môže byť vlastníkom právnická osoba oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky, alebo iná slovenská právnická osoba. Vlastníkom tiež môže byť aj fyzická osoba, ak je podnikateľom alebo občanom Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Doména sk sa registruje sprostredkovane cez registrátora, ktorý je zároveň aj technickým správcom domény. Preto je potrebné podpísať Rámcovú zmluvu (F1) s SK-NIC, v ktorej oprávnite Vášho registrátora, aby pre Vás doménu zaregistroval.

Rámcovú zmluvu pre Vás pripravíme a pošleme Vám ju emailom po prijatí objednávky na registráciu domény. Ak ste fyzická dosoba alebo živnostník, musíte rámcovú zmluvu podpísať a podpis overiť u notára. Ak ste právnická osoba (spoločnosť s.r.o.), musíte rámcovú zmluvu podpísať a priložiť originál výpisu z obchodného registra alebo notárom overenú kópiu výpisu z obchdoného registra. Ak máte pečiatku, ktorá obsahuje IČO, je potrebné rámcovu zmluvu aj opečiatkovať. Rámcovú zmluvu následne pošlete do SK-NIC. Adresa SK-NIC je na jeho stránke www.sk-nic.sk. Po potvrdení prijatia rámcovej zmluvy SK-NIC, Vám bude pridelení identifikátor, na ktorý Vám bude doména zaregistrovaná. Rámcová zmluva sa podpisuje iba raz a na pridelený identifikátor je možné neskôr registrovať neobmedzený počet domén.