Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

Popis stavov com a net domény

Nadnárodné com a net domény ale aj niektoré národné domény sa môžu nachádzať v jednom zo stavov definovaných v protokole Registry Registrar Protocol (RRP). Tento protokol bol vyvinutý spoločnosťou NSI/Verisign a definuje 8 rôznych stavov a ich kódov pre domény.

Základné stavy domény

ACTIVE - Doména je aktívna, môže zmeniť registrátora a jej platnosť môže byť predĺžená. Doména je generovaná do zóny a je funkčná, ak má nastavený aspoň jeden Name Server. Tento stav nastavuje oficiálny registrátor domény.

REGISTRY-LOCK - Doména je uzamknutá centrálnym registrom a registrátor nemôže meniť jej údaje a ani ju vymazať. Centrálnym register musí odstrániť zámok, ak chce registrátor urobiť zmeny. Doména môže byť predĺžená na ďaľšie obdobie. Doména je generovaná do zóny a je funkčná, ak má nastavený aspoň jeden Name Server. Tento stav nastavuje oficiálny registrátor domény.

REGISTRAR-LOCK - Doména je uzamknutá registrátorom a nemôže byť zmenená, zmazaná alebo prevedená. Platnosť domény môže byť predĺžená a doména je funkčná a generovaná do zóny. Tento stavový kód je veľmi častý a používa sa na zabránenie snahe o neoprávnený prevod domény a je často používaný ako východzí stav pre domény.

REGISTRY-HOLD - Stavový kód domény nastavuje centrálny register a doménu v tomto stave nie je možné zmeniť ani vymazať, kým nie je zámok odstránený. Doména v tomto stave môže byť predĺžená, ale nie je funkčná, čiže generovaná do zóny, teda nie je funkčná. Tento stav nie je veľmi častý a používa sa pred vymazaním domény, alebo ak je doména predmetom právneho sporu.

REGISTRAR-HOLD - Stavový kód domény nastavuje registrátor a doménu v tomto stave nie je možné zmeniť ani vymazať, kým nie je zámok odstránený. Doména v tomto stave môže byť predĺžená, ale nie je funkčná a generovaná do zóny, teda nie je funkčná. Tento stav nie je veľmi častý a používa sa pred vymazaním domény, alebo ak je doména predmetom právneho sporu.

Stavy pri uvolňovaní domény

Tieto kódy stavov nadobúda doména počas procesu jej vymazania a uvoľnenia (Redemtion Period):

RENEWAL GRACE PERIOD - Tento stav nastaví centrálny register, ak doména nebola predĺžená (v prípade, že je prijatá žiadosť o odstránenie domény do 5 dní od prvej registrácie domény, bude vymazaná okamžite). Domény v tomto stave nie sú funkčné a generované do zóny a nie je možné zmeniť ich údaje. Môžu byť len obnovené a akékoľvek žiadosti o zmenu registrátora alebo iné zmeny domény budú zamietnuté. Doména sa nachádza v tomto stave po dobu maximálne 40 kalendárnych dní. Ak doména nie je obnovená v stave RENEWAL GRACE PERIOD, tak prejde do stavu REDEMPTION PERIOD.

REDEMPTION PERIOD - Tento stav nastaví centrálny register, ak doména nebola obnovená v stave RENEWAL GRACE PERIOD. Domény v tomto stave nie sú funkčné a generované do zóny a nie je možné zmeniť ich údaje. Môžu byť len obnovené, ale poplatok za obnovenie domény v tomto stave býva vyšší ako za obnovenie pred vypršaním alebo v stave RENEWAL GRACE PERIOD. Akékoľvek žiadosti o zmenu registrátora alebo iné zmeny domény budú zamietnuté. Doména sa nachádza v tomto stave po dobu maximálne 30 kalendárnych dní.

PENDING RESTORE - Centrálny register nastavuje tento stav, ak od registrátora dostane žiadosť o obnovenie domény, ktorá je v REDEMPTIONPERIOD stave. Doména je funkčná a generovaná do zóny, ale registrátor ju nemôže zmeniť ani aktualizovať. Doména sa sa nachádza v tomto stave, kým centrálny register čaká na doručenie dokumentov potrebných na obnovenie domény. Ak registrátor neposkytne potrebné dokumenty do 7 kalendárnych dní, tak stav domény bude zmenený späť do stavu REDEMPTIONPERIOD. Naopak, ak registrátor dodá všetky dokumenty, stav domény bude zmenený na ACTIVE.

PENDING DELETE - Centrálny register nastaví doméne tento stav, ak nebola obnovená registrátorom, kým bola v stave REDEMPTIONPERIOD. Domény v tomto stave nie sú generované do zóny a nie je možné zmeniť ich údaje. Doména bude zmazaná z databázy domén a uvoľnená pre registráciu iným subjektom po 5 kalendárnych dňoch.