Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

Ako zmeniť vlastníka (držiteľa) sk domény?

Aby ste sa mohli stať vlastníkom už existujúcej zaregistrovanej sk domény, musíte mať uzavretú rámcovú zmluvu s SK-NIC - centrálnym registrátorom sk domén (ďalej len SK-NIC) a mať od neho vlastný identifikátor potrebný k registrácii domén. Pre získanie vlastného identifikátora je potrebné podpísať Rámcovú zmluvu (F1) so SK-NIC. Viac informácií o rámcovej zmluve.

Ak už máte pridelený od SK-NIC vlastný identifikátor, môžte na zmenu vlastníka domény použiť formulár pre zmenu držiteľa domény (F6), ktorý sa nachádza na stránke SK-NIC www.sk-nic.sk. Formulár (F6) na zmenu držiteľa domény musí podpísať pôvodný vlastník a podpis musí byť overený notárom. Ak je nový vlastník domény fyzická osoba, musí formulár podpísať a podpis tiež overiť u notára. Ak je nový vlastník domény živnostník alebo spoločnosť s.r.o., musí formulár (F6) na zmenu držiteľa domény opečiatkovať (musí obsahovať IČO) a podpísať. Podpísaný formulár je potrebné poslať do SK-NIC na jeho adresu, ktorá sa nachádza na jeho stránke www.sk-nic.sk.